ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Babanics Irisz EV (továbbiakban: „Eladó”) a www.instexperts.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

1. Az Eladó adatai

Babanics Irisz EV
Nyilvántartási száma: 50882562
Adószáma: 67872390-1-43
Cím: 1116 Budapest, Albert utca 44. 1/18

A weboldalon kínált terméket értékesítő vállalkozás adatai:

 1. a)   Vállalkozás neve: Babanics Irisz EV
 2. b)   Székhely és levelezési cím: 1116 Budapest, Albert utca 44. 1/18
 3. d)   Adószám: 67872390-1-43
 4. e)   Bank: OTP
 5. f)    Bankszámlaszám: 117-73171- 06681450
 6. g)   Internet: www.instexperts.com
 7. h)   E-mail: info@iriszbabanics.com
 8. i)       Telefonszám: +36 30 6194107
 9. k)      A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
 10. l)       A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 11. m)     A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu
 12. n)      A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mhosting.hu

2. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

2.1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.

2.2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

2.3. A weboldalon történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött. A Megrendelő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

3. A vételár

3.1. A weboldalon feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termék esetleges akciós ára mindig külön is feltüntetésre kerül. Az akciós ár mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényes.

3.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

3.3.  A termék árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A weboldalon a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termék vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

3.4 Fizetési módok:

Kártyás fizetés –Barion rendszerén keresztül-, illetve átutalással.
A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion honlapján.

4. Elállás

4.1. A Megrendelő a szerződéstől a megkötésétől számított 8 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Megrendelő az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot az Eladó nem fogad el.

4.2. Az elállási jog gyakorlása során a Megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Megrendelő részéről.

4.3. A Megrendelő jogszerű elállása esetén az Eladó a termék ellenérték a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszafizeti a Megrendelő részére.

5. Adatvédelem

Az Eladó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó teljesítési segédjeként jár el (pl. logisztikai partnerek).

6. Jognyilatkozat

Az Útmutató a magyar üzleti insta világához – #Trendek, tendenciák és eredmények egy 2018-as Instagram esettanulmány bemutatásán keresztül  az Instexpert Csoport (Babanics Írisz, Csató Zsuzsanna, Heinrich Dorottya és Kovács László) kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll. Az Útmutató a magyar üzleti insta világához – #Trendek, tendenciák és eredmények egy 2018-as Instagram esettanulmány bemutatásán keresztül című könyv vonatkozásában az Instexpert Csoport kizárólag Babanics Írisz egyéni vállalkozó (Eladó) részére biztosított felhasználási szerződést. Babanics Írisz, Csató Zsuzsanna, Heinrich Dorottya és Kovács László előzetes írásbeli engedélye nélkül az Útmutató a magyar üzleti insta világához – #Trendek, tendenciák és eredmények egy 2018-as Instagram esettanulmány bemutatásán keresztül című könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, stb.).

Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – Babanics Írisz szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak az Eladó előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

7. Egyéb rendelkezések

Jelen dokumentum 2018.10.28-tól visszavonásig, vagy módosításig érvényes.